AvisSignatur: 30457e98-b16d-4a0f-b246-a9e45cce88ea


Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og kapital med seg tilbake til Norge for å starte en illegal avis. Denne avisen ble utgitt i store opplag og fikk navnet ”Nordmannen”. Avisen ble trykket i forretningen Brun og Lampe A/S. Redaktør var Egil Aarø. I desember 1940 ble flere av utgiverne arrestert. Blant de arresterte var Aarø, Andreas Brekke, Henschien og Schnell som ble idømt lange straffer, og Rasmussen som ble henrettet. De arresterte klarte å holde skjult hvor trykkeriet var og Arne Lampe og Bjørn Knutsen fortsatte avisproduksjonen med "Radioavisen" og "Bergen-Fortroppen". Illegal avis utgitt i Bergen 1940.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus