AvisSignatur: 34aa6c5e-53a0-4040-b317-a2604f3cba7f


"Tidens tegn" ble utgitt fra september 1941. Avisen ble produsert i Aagaards avskrivingskontor i nærheten av Tidens tegns gamle lokaler i Akersgata. Konrad Magnus og Inger Holm var redaktører og Bernhard Aagaard sto for trykkingen. Avisen gikk inn senere på høsten 1941, og aktørene gikk over i annet illegalt arbeid.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus