AvisSignatur: 3e93260c-a061-4d12-900a-46cf840b40db


Den illegale avisen "Vi vil oss et land" ble trykket fra oktober 1940. Initiativtagere til avisen var flere unge menn som hadde sittet som tyske krigsfanger: Torfinn Dramsdahl, Paul Presterud, Knut B. Hauge, Sverre Hovind og Olav Gjærevoll. Avisen ble først trykket i Norsk Hydros kontorer i Oslo. Odd Aanesen leverte papir fra firmaet Emil Mostuen. Senere ble avisen trykket i Karl Borglunds trykkeri på Hamar. Max Manus fungerte som kurer i forbindelse med trykkeriarbeidet sammen med Arne Borglund. Settingen av manuskriptene ble utført i Carl Haaves trykkeri i Brummunddal og satt av Mikkel Nilsen. Avisen ble trykket i et opplag fra 1000 til 5000 eksemplarer. siste nummer av "A-utgaven" var nr. 5 i 1941. Avisgruppen hadde også forbindelse den illegale avisen "Eidsvoll".

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus