AvisSignatur: 45aab684-fad4-4f45-aba8-172da1d52ca7


Avisen kan ikke karakteriseres som en illegal avis. Kristian Anker Olsen (økonomisk redaktør i Verdens Gang etter krigen) sluttet som handelsredaktør i Aftenposten våren 1942. Utga etter dette en månedtlig stensilert publikasjon, som innehold en økonomisk kronikk. Publikasjonen var sendt til Oslo-bankene, noen meglere og Børsen. Samarbeidet med den illegale avisen Kronikken. Mottakerene kjente utgiveren og kunne komme i kontakt med han legalt.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus