AvisSignatur: 47dfa4d9-4d91-482e-8292-aa8bc355b2f9


Lite er kjent om denne avisen, men den kan ha en forbindelse med en illegal utgave av medlemsbladet til Vernepliktige Officerers forening, idag Norske Reserveoffiserers forbund. Foreningens motto "Pro Patria Mori" -"å dø for fedrelandet" ble lansert av Thor Odegard Omejer i 1924, og fra 1931 het medlemsbladet bare "Pro Patria"-"For fedrelandet".

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus