AvisSignatur: 47ff32b1-fcba-4f54-a218-566663fde5c3


"Norge Krigsnytt" kom ut i 1941, og inneholdt referat fra BBC-sendingene fra London. Nazistene oppdaga avisa og 40 personer vart arrestert i forbindelse med denne avisen (og avisen "Norge", den andre avisen denne gruppen ga ut). 28 av disse vart stilt for "Folkedomstol" opprettet av Reichkommisær i forbindelse med forordningen om forbud mot politiske parter. Stensilert, illegal avis.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus