AvisSignatur: 4cc05f70-3726-4372-ba3a-9f811b229c87


"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom i mars 1941. Siste kjente nummer kom i mai 1945. Ugivere er ukjent. Illegal avis utgitt i Oslo 1941-45.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus