AvisSignatur: 5b052334-7511-4ee2-b2af-4830fd2c7535


"Ukenytt" er en illegal bergensavis startet av Egil Helle og Viktor Nøstdal i februar 1942. Denne avisen med skiftende tittel, kan følges fra dens første nummer tidlig i 1942 frem til fredsdagene i mai 1945. Da avisen utkom under en rekke forskjellige titler unngikk man de mange opprullingene av illegale aviser. Ideen til å starte avisen fikk Helle og Nøstdal etter at Paal Kvamme ble arrestert for produksjonen av "Under Åket". Avisens første nyheter var nyhetsreferater fra London som de mottok fra Einar Olsen. Avisrekken ble innledet med "Ukenytt" med undertittelen "For frihet og sannhet". Første nummer kom 14. februar 1942. Avisen utkom ukentlig og beholdt dette navnet frem til 27. april 1942. Avisen var produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Våren 1942 skiftet avisen navn til "Norges Demring". Illegal avis utgitt i Bergen 1942. Fortsetter som: ”Norges demring”, navnløs avis, ”Mot seir" og "Fram".

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus