Avis



Signatur: 6e143629-412e-4d53-ba8e-393637fbf66f


Thomas Hansen i Hønefoss begynte å skrive ned nyhetene på skrivemaskin med gjennomslag. Hansen hadde en reiseradio han lyttet til, arkene delte han ut til nære venner. Avisen ble skrevet i Johansens Kafè i de nedlagte kontorene til Hønefoss samorganisasjon. Han fortsatte senere utgivelsen av avisen i Samorganisasjonens gård. Hansen var betjent i Samvirkelaget.   Avisen ble gitt ut i kontakt med Reinhardt Halvorsen som hadde tilknytting til Det Faglige Utvalg i Drammen. Halvorsen vart arrestert i juni 1944, satt som fange på Akershus og vart skutt på Trandum 5. september 1944. Hansen fikk no to nye medarbeidere; Floritz Gundersen (avsatt av nazistane som formann i Samorganisasjonen) og Karl Larsson. Sann røst kom her ut en gang i uken. 10. juni 1944 var det stor razzia i Hønefoss. Det var mange arrestasjoner, og Thomas Hansen fant det klokt å innstille utgivelsen. Hansen dro fra byen og dro til Vassfaret hvor han sluttet seg til Milorg. Gundersen og Larsson vart senere arrestert, Larson pga deltakelse i Milorg.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus