AvisSignatur: 86386504-1520-4255-b715-1d98245002e2


”Sammendraget” ble utgitt fra begynnelsen av 1944. Avisen ble startet av Thorolf Gregersen. I tillegg til Gregersen selv deltok hans sønn Jan med trykkingen. Tidlig i avisens historie skrev Gerd S. Andersen mens Solveig Grepne behandlet duplikatoren. En tredje dame, Dagny Skaanes, var distribusjonssjef. Avisen inneholdt hovedsakelig nyhetreferater med relativt få selvstendige kommentarer. Avisens opplag var mellom 700 og 1000. Avisen hadde et eget søndagstillegg kalt "Jernlesten".

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus