AvisSignatur: a8959f3b-885f-4e23-bcf8-dc50959f70f1


”Norsk front”. Trondheim , ble utgitt på Norges tekniske høgskole i Trondheim av motstandsgruppen ”Anitra”. Den ble utgitt mellom høsten 1941 og høsten 1942. Man kjenner to aktører knyttet til avisen: Per Jebe-Steensaas og Eilif Risberg.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus