AvisSignatur: c25c5263-6a3f-4d4d-8a7d-d959bc9c2623


"XYZ" ble startet for å erstatte "Whispering times" i september 1942. Richard Schage og Thomas Chr. Mürer var redaktører. Trykkeriet var ledet av Rasmus Schnitler og Jan Tenvig. Hoveddistributør var Jørgen Utheim. I redaksjonen medvirket foruten redaktørene: Wenche Tenvig, Carl-Sigurd og Ottomar Ellingers. Andre medarbeidere var: Tycho Bugge, Anthon Heyerdahl jr., Finn Stephanson Smith, Fritz Tronsen og Reidar Olsen. trykkerivirksomheten lå først i reklameavdelingen til Norsk Siemens senere i en villa på Ris. Redaksjonen var først i Camilla Colletts vei 9b. senere hos Carl-Sigurd of Ottomar Elligers. Avisen ble stoppet etter arrestasjoner sommeren 1943. Den startet siden opp igjen som "Total krig" med medarbeidere fra "XYZ" som hadde unngått arrestasjonene. Oslo. Stensilert. Opplag: 1.000

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus