AvisSignatur: d4b2c42a-7b11-44d9-a1d2-caac0cffeb07


Avisen ble startet høsten 1941. Etter at en av distributørene ble arrestert i april 1942 ble hele organisasjonen rullet opp og avisen avviklet. Avisen utkom 1-2 ganger i uken, med et opplag på 1000-1500 eksemplarer. BBC's viktigste innhold var som navnet tilsier nyheter fra London. I tillegg publiserte den også nyheter fra andre aviser, eller saker utgiverne fant viktige. Trykkingen foregikk i flere lokaler: bla. Farveutsalg, Skippergata, De norske Melkefabrikker, Kirkegaten 15 og Diakonhjemmet. Medvirkende til skriving, trykking og distribuering var Arne Serck-Hanssen, Pehr Helliesen, Ole Morten Smith-Housken, Eskild Jensen. I tillegg ble gymnasiaster brukt til distribusjonen.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus