AvisSignatur: e875fd0a-8522-4ebd-a5f3-dd7a67100f36


”Norsk tidend” ble startet som et supplement til ”Fri fagbevegelse” i 1941, og skulle inneholde internasjonale nyheter. Avisen ble distribuert både i Oslo og andre steder i landet. Avisen ble rammet av arrestasjoner både i 1941 og 1942. Redaktør i 1941 til april 1942 var Torolf Elster. Andre involverte var Erik Brofoss, Einar Fjerdingstad og Mons Oppedal. Etter at Elster rømte til Sverige i 1942 ble redaksjonsarbeidet ledet av Erling Schreiner i samarbeid med bl.a. Carsten Boysen. Avisen ble trykt en rekke steder, men oftest ved Oslo kommunes statistiske kontor. Her var arbeidet ledet av Sigurd Monsen. Med seg i arbeidet hadde han Lill Sørensen (Gøthe), Oda Luihn (Sekkelsten) og Bibbi Dynna (Steigan). Sigurd Mortensen og Ingvald Larsen var også involvert i avisproduksjonen. På grunn av en rekke arrestasjoner gikk avisen inn i juni 1942, men mange av medarbeiderne deltok senere i annen illegal avisutgivelse.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus