Valdris Samband (U.S.A)

<p>Utvandrere fra Valdres begynte i 1899 å møtes på sommerstevner i Midtvesten. I 1902 ble det omdannet til en forening/bygdelag : Valdris Samband (valdrse Samband) etter iniativ av Andrew Veblen</p>

Også kjent som: