Reitgjerdet sykehus

<p>Først tjente Reitgjerdet som sykehus for spedalske. Senere ble sykehuset behandlingssted for farlige sinnslidende menn.</p>