Norske Melkeprodusenters Landsforbund

Også kjent som:

  • Den Norske Meieriforening