Bergens Godtemplar Ungdomslag

<p>En lokalgren av Norges Godtemplars Ungsomslag NGU. Ble opprettet i 1909.</p>

Også kjent som:

  • NGU