Sæthres Institut

Også kjent som:

  • Jakob Sæthres Institut for aandssvage Børn