Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Også kjent som:

  • Det Trondhiemske Selskab