Bergens Guttehjem

<p>Bergens Guttehjem ble opprettet i 1878 for foreldreløse gutter og sønner av uskikkede foreldre. I 1905 fikk institusjonen eiendommen Garnestangen 60 på Garnes (Garnestangen 60). Bygningen tegnet av arkitekt Schak Bull brant ned 1983, og eiendommen ble overtatt av Garnes Ungdomshjem.</p>