Bergen Kunstforening

<p>J.C.Dahl var en ivrig forkjemper av opprettelsen av Bergens Kunstforening, og den ble siftet i 1838 av W.F.K. Christie, Lyder Sagen og H.G. Reusch.</p>