Jacob R. Olsen og hustrus barnehjem

<p>Jacob R. Olsens barnehjem var en fortsettelse av barnehjemmet som ble drevet gjennom Maiblomsten, og som hadde holdt til i hovedhuset på den gamle lystgården Elsesro fra 1910. Dette huset ble overtatt av Welanderhjemmet i Bergen i 1919, da barna fra ”Maiblomsten” flyttet inn i Nyhavnsveien 4. Midlene til finansieringen av barnehjemmet kom opprinnelig fra rentene fra et legat etter skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsen. Hjemmets formelle navn var ”Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens barnehjem for barn fra tuberkuløse hjem”.</p>