Edvard G. Johannessen

Forretningsmann. Nynorskforkjemper