Camilla Struve

Oversøster Camilla Struve var med å stifte Sykelpleierutdanningen i Bergen i 1908. Var med å stifte Norsk Sykepleierforbund i 1912.