Arne Erichsen Wichne


Arne Erichsen Wichne er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0488