Torleiv Hannaas

Torleif Hannaas var født i Hornnes i Aust-Agder i 1874 og ble i 1918 professor i vestlandsk mål-gransking ved Bergens museum. Han døde i Bergen i 1929. Torleif Hannaas nynorsk boksamling ble kjøpt av Bergens museum i 1932. Hans boksamling omfattet ved kjøpet ca. 10.000 bind, men bare den nynorske delen, ca. 2.500 bind ble bevart som egen samling. Hannaas samlet på alt som fantes av nynorsk litteratur før 1929, bare en liten del av dette fantes i Bergens museums bibliotek fra før.


Torleiv Hannaas er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0845
  • ubb-ms-1487
  • ubb-ms-1492
  • ubb-ms-1493
  • ubb-ms-1570