E.L.M. Burns

Kanadisk generalløytnant med lang militær erfaring. Spilte en viktig rolle i fredsmeglingen i Midtøsten, og var bl.a. leder for UNEF fra 1956-1959.