Oscar I


Oscar I er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0352
  • ubb-ms-0485
  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0766
  • ubb-ms-1420