Gerdt Henrik Meyer Bruun

Fabrikkeier. Politiker for partiet Høyre.