Jon Kada

Pseudonym for redaktør Jacobsen? Se: https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_1103.pdf