Vilhelm Frimann Christie Bøgh


Vilhelm Frimann Christie Bøgh er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0876
  • ubb-ms-0955
  • ubb-ms-1368


Relaterte samlinger

Materialier til Urda

Samling ubb-ms-0262