Wollert Danckert Krohn

Kjøpmann, konsul og gårdeier