Georg Christian Matthiesen

Fotograf i Drammen til 1869. Den 24.02.1872 ble han Apoteker på Nordstjernen i Bergen