James Brander Matthews

Første professor i teatervitenskap i USA