Johan Ludvig Losting

Født i Bergen. Arbeidet ved Georg C. C. W. Prahl sin Litografiske Officin i Bergen. Blant annet kjent for litografiene i "Coloreret Atlas over Spedalskhed" utgitt i Bergen i 1847 av D. C. Danielssen og Chr. Boeck.


Johan Ludvig Losting er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0373
  • ubb-ms-0479
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0891
  • ubb-ms-1024
  • ubb-ms-1803