Rasmus Meyer

Kjøpmann, brukseier og kunstsamler. Eier av Vaksdal Mølle til 1915


Rasmus Meyer er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1206