Arnold Wesker

Britisk forfatter, særlig kjent for sine skuespill.


Arnold Wesker er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1957