Martin Hendriksen Vahl


Martin Hendriksen Vahl er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0624
  • ubb-ms-2050
  • ubb-ms-6911937