Jonathan Julius Aars

Jonathan Julius Aars ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1800. I 1810 ble han utnevnt til overkrigskommissær. Da Enkekassens norske avdeling ble opprettet i Christiania i 1814 ble Aars første kasserer og bokholder. I 1819 ble han også kasserer ved Brandforsikringsvæsenet. (Slekten Aars i Norge, Oslo 1950, s. 79-84).