Nicolay Nicolaysen


Nicolay Nicolaysen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0445
  • ubb-ms-0543
  • ubb-ms-0652
  • ubb-ms-0710
  • ubb-ms-0749
  • ubb-ms-0877
  • ubb-ms-0953
  • ubb-ms-1117
  • ubb-ms-1864


Relaterte samlinger

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811