Robert Kloster

Robert Kloster (8 March 1905 – 7 February 1979) was a Norwegian museum director and art historian.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kloster)


Robert Kloster er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0826
  • ubb-ms-0867
  • ubb-ms-0953
  • ubb-ms-1803
  • ubb-ms-2031