Trygve Braarud

Trygve Braarud (15 September 1903 – 9 July 1985) was a Norwegian botanist. He specialized in marine biology, and was affiliated with the University of Oslo for most of his career.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Braarud)


Trygve Braarud er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-2065