Axel Gudbrand Blytt


Axel Gudbrand Blytt er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0400
  • ubb-ms-0640
  • ubb-ms-0954
  • ubb-ms-1864