Kristofer Diederich Lehmkuhl

Statsråd


Kristofer Diederich Lehmkuhl er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0848
  • ubb-ms-0926
  • ubb-ms-1020
  • ubb-ms-1027
  • ubb-ms-1028
  • ubb-ms-1099
  • ubb-ms-1199
  • ubb-ms-1721
  • ubb-ms-1766