Hubert Wilkins

Australsk polarforsker, flyver/flyfotograf og oppdager