Johan Hjort


Johan Hjort er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0779
  • ubb-ms-0926
  • ubb-ms-1025
  • ubb-ms-1847
  • ubb-ms-1864
  • ubb-ms-1970
  • ubb-ms-2067
  • ubb-ms-2071
  • ubb-ms-2075