Dan Martens Huun

Ingeniør og eier av Laxevaag Verk og Damsfaards Jernstøperi. Finsk konsul