Torild Jacobsen

Vært fast ansatt skuespiller ved Den Nationale Scene fra 1978-1993. Senere underviser, simulert pasient og trener av simulanter ved klinisk kommunikasjons trening ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. PhD (disputas i 2011): "Teaterfaget inn i medisinutdanningen".