Olaf Holtedahl

Prof Olaf Holtedahl ForMemRS FRSE (24 June 1885 – 26 August 1975) was a Norwegian geologist (Dr.philos., 1913). He became a senior lecturer at the University of Oslo in 1914, and was Professor of Geology there from 1920 to 1956.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_Holtedahl)


Olaf Holtedahl er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1476